1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 7 tháng 2 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng, Chứng chỉ do Đại học Đà Nẵng cấp (Mã số Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng: KTT-028) theo phôi của Bộ Tài chính ban hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán).

Thứ tư, ngày 7 tháng 2 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng, Chứng chỉ do Đại học Đà Nẵng cấp (Mã số Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng: KTT-028) theo phôi của Bộ Tài chính ban hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán).

Tìm thấy: 11 mục  

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Thông tin
Anh/ Chị biết đến CCE thông qua các kênh thông tin nào?
Trong các hình thức quảng cáo dưới đây, theo Anh/Chị hình thức nào hiệu quả nhất?