1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo chiêu sinh khóa học bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị Kế toán Nhà nước

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 7 tháng 2 năm 2018

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước”;

Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng” có hiệu lực từ ngày 01/4/2012;

Đại học Đà Nẵng thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng, Chứng chỉ do Đại học Đà Nẵng cấp (Mã số Đơn vị đào tạo, bồi dưỡng: KTT-028) theo phôi của Bộ Tài chính ban hành (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán).

v Đối tượng:

             - Người đang làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp;

             - Có thời gian công tác thực tế 02 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp đại học), 03 năm trở lên (đối với người đã tốt nghiệp trung học hoặc cao đẳng) chuyên ngành về Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

v Nội dung: Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011.

v Học phí và thời gian học:

- Lớp Kế toán trưởng đơn vị Kế toán Nhà nước: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm ngàn đồng);

- Thời gian học: 7 tuần (vào các buổi tối thứ Sáu, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/5/2018.

- Dự kiến khai giảng: Tháng 6/2018 

v Thủ tục đăng ký:

-  Phiếu đăng ký có xác nhận thâm niên công tác tại cơ quan;

-  Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán;

-  2 tấm ảnh 3 x 4.

- Đăng ký tại đây 

v Địa điểm đăng ký: 

      1. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Bình
     Địa chỉ: Tổ dân phố 1,  Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
     Điện thoại: 0232.3826336/ http://gdtxquangbinh.edu.vn
     Email: gdtxquangbinh@.edu.vn

      2. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế

                      Địa chỉ: 54 Ngô Quyền, Thành phố Huế
                Điện thoại: 0234.3822530http://gdtx.thuathienhue.edu.vn
                Email: gdtx.thuathienhue@.edu.vn 

TIN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Thông tin
Anh/ Chị biết đến CCE thông qua các kênh thông tin nào?
Trong các hình thức quảng cáo dưới đây, theo Anh/Chị hình thức nào hiệu quả nhất?